Skip to main content

Indoor Seaside Experience

Back to: Resources

We have put together some resources to help you create your own sensory seaside experience at home.

Our sensory ideas are designed to bring you opportunities for sensory communication, playfulness, creativity and hopefully a lot of fun!

Profiad Glan y Môr dan do

Rydym ni wedi llunio adnoddau i’ch cynorthwyo chi i greu ein pro-fiad synhwyraidd glan y môr yn y cartref.

Dyluniwyd ein syniadau synhwyraidd i greu cyfleoedd ar gyfer cy-fathrebu synhwyraidd, creadigrwydd, bod yn chwareus a chael llwyth o hwyl yr un pryd!

Seagull

 

 

Seaside sounds

By Ant Dickinson

Seiniau glan y môr

Gan Ant Dickinson

 

 

If possible try to change your environment for this activity limiting other sounds like the TV or Radio.

You can follow the link to our seaside soundscape and create your own personalised seascape together using the buttons provided on a smart phone, tablet, laptop or PC.

Try different combinations of sounds and together choose which ones you like.

You could alter the combination of sounds during your seaside experience to change the environment and the mood.

Os yw’n bosib ceisiwch newid eich amgylchedd ar gyfer y gweithgaredd hwn, gan gyfyngu ar seiniau eraill fel y teledu neu’r radio.

Cewch ddilyn y ddolen i’n seiniau glan y môr a chreu eich morlun personol gan ddefnyddio’r botymau a ddarparwyd ar ffôn clyfar, dyfais tabled, glini-adur neu gyfrifiadur.

Rhowch gynnig ar wahanol gyfuniadau seiniau, a dewiswch y rhai rydych chi’n eu hoffi gyda’ch gilydd.

Gallech addasu cyfuniad y seiniau yn ystod eich profiad glan y môr i newid yr amgylchedd a’r naws.

 

 

Seaside windmill

Melin wynt glan y môr

 

 

 

 

The windmill comes as a kit but it is really easy and quick to put together with the instructions included and it will add to your seaside experience!

You could take it in turns to blow it and watch it go around.

Mae’r felin wynt yn dod mewn pecyn ond mae’n hawdd a sydyn i’w lunio gan ddilyn y cyfarwyddiadau yn y pecyn. Bydd yn ychwanegu at eich profiad glan y môr!

Gallech gymryd eich tro i’w chwythu a’i gwylio’n troi.

Subscribe to our Newsletter

Sign-up for all the latest information

* indicates required

Intuit Mailchimp