Skip to main content

Home

Back to: Resources

Reminiscence and Creativity Pack

This pack contains materials and ideas for Reminiscence and Creative activities linked to our earliest memories of home. The pack has been designed for people living with dementia in mind with opportunities to collect valuable memories to share with family and friends but the pack is also suitable for anyone to use.

We hope that you enjoy it!

If you are posting any photos on social media please tag us #CareCreatively

Pecyn Hel Atgofion a Chreadigrwydd

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys deunyddiau a syniadau am weithgareddau hel atgofion a chreadigol sy’n gysylltiedig â’n hatgofion cynharaf am ein cartref. Dyluniwyd y pecyn hwn gan ystyried pobl sy’n byw gyda dementia. Mae’n rhoi cyfleoedd i hel atgofion gwerthfawr i’w rhannu efo teulu a ffrindiau, ond mae’r pecyn yn addas i unrhyw un ei ddefnyddio.

Gobeithiwn y gwnewch chi ei fwynhau!

Os ydych chi’n rhoi lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol tagiwch ni os gwelwch yn dda, #GofaluCreadigol #CareCreatively

Care Creatively - peg doll